Tạo tài khoản cá nhân riêng của bạn tại blook.com.vn, để tận hưởng những tính năng trực tuyến hấp dẫn :
  • · Tận hưởng mua sắm thuận tiện với dịch vụ thanh toán nhanh hơn, dễ dàng hơn. 
  • · Tính năng lưu sản phẩm đã chọn cho những lần truy cập sau. 
  • · Lưu giữ & chỉnh sửa các địa chỉ vận chuyển & thanh toán. 
  • · Tạo & lưu giữ nhiều danh sách mong muốn & quà tặng 
  • · Truy cập các thông tin đặt hàng một cách chi tiết. 
  • · Trải nghiệm sự mua sắm theo cách của bạn 
  • · Nhận email cập nhận & các thông tin đặc biệt.