Chứng Nhận

Chứng nhận sản phẩm dệt may Nệm Vạn Thành có nguồn gốc an toàn, được đánh giá hợp với các yêu cầu ki thuật Qui chuẩn quốc gia QCVN 01:2017/BCT ngày 23.10.2017

Xem thêm

Sản phẩm đạt chuẩn kháng khuẩn và vi nấm do SGS Thụy Sỹ chứng nhận theo report VNHL 1803003835/37/38/39HG

Xem thêm

Sản phẩm Nệm Vạn Thành hân hạnh đạt chứng nhận chất lượng LGA Châu Âu về khả năng đàn hồi, độ bền vật lý đặc trưng theo LGA Guidelines 33003.5 & DIN EN 1957: 2003-01 TEST REPORT – DIN EN 1957

Xem thêm


Đăng ký email để nhận bản tin
Các tin về chương trình khuyến mãi, bán hàng và các chính sách mới nhất
Top