Sản phẩm Nệm Vạn Thành hân hạnh đạt chứng nhận chất lượng LGA Châu Âu  về  khả năng đàn hồi, độ bền vật lý đặc trưng theo LGA Guidelines 33003.5 & DIN EN 1957: 2003-01